GDPR

Factory cut

Na základě článku 13 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

V případě, že poskytujete své osobní údaje, jsme jako správce údajů: ALTEC spol. s r.o., Sokolohradská 1745, Chotěboř, 583 01

Zde Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s uvedeným zpracováním.

Ohledně cookies odkazujeme na naší dialogovou aplikaci na našich webových stránkách.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

A. Vzájemná komunikace.
B. Propagace našich akcí a služeb a produktů.
C. Cílená komunikace pomocí našeho webu a propagace služeb a produktů.
D. Spolupráce s obchodními partnery a realizace služeb pro naše klienty.

Popis našich účelů:

A. Chceme být otevření a transparentní. To zahrnuje i otevřenost pro komunikaci se všemi zájemci o naše produkty. Pro naplnění tohoto cíle jsme zveřejnili e-mail a můžeme disponovat poptávkovým a rezervačním formulářem, případně naše profily v rámci dalších komunikačních kanálů jako je např. Instagram, Facebook, resp. Messenger, prostřednictvím kterých nás můžete kdykoli kontaktovat s jakoukoli otázkou týkající se našich služeb či produktů. Abychom však zajistili účinnou, bezchybnou a jasnou komunikaci, zpracováváme některé Vaše osobní údaje (včetně nestrukturovaných osobních údajů – obsažených v emailové korespondenci) v CRM systému.

B. Abychom mohli dále rozvíjet naše podnikání, snažíme se o hledání potenciálních klientů. Za tímto úkolem – kromě předchozích bodů, slouží rovněž naše webové stránky, na kterých využíváme služeb třetích stran (jako je například Google Analytics) pro vyhledávání potenciálních obchodních partnerů a sběr statistických údajů za účelem podpory prodeje našich produktů. V těchto případech nejsou využívány Vaše osobní údaje, neboť jsou anonymní, avšak v rámci maximální transparentnosti Vás informujeme i o tomto způsobu zpracování webových aktivit na našich webových stránkách.

C. Za účelem dosažení cílů definovaných v bodě B. můžeme také užívat sociální sítě jako je např. Instagram nebo Facebook, ke zpracování Vašich osobních údajů, které nám dobrovolně poskytnete, v rozsahu: uživatelské jméno, jméno, příjmení, e-mailová adresa, k čemuž slouží marketingové nástroje typu Google Tag Manager, Facebook Pixel a SDK (média pro sociální marketing – jako je „Vlastní okruhy uživatelů“ a „Podobné publikum“) a další.

D. Pokud s Vámi spolupracujeme jako klientem, potřebujeme pro poskytnutí služeb Vaše osobní údaje. Tyto údaje se objeví na příslušné smlouvě a dále se mohou objevit na daňových dokladech, fakturách, vizitkách, v nestrukturované podobě v e-mailové komunikaci a v našem CRM systému.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

A. Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu nebo poptávkového/rezervačního formuláře či jiných komunikačních kanálů, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

B. V případě získávání údajů o návštěvnících na našich webových stránek, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

C. Zpracováváme-li Vaše údaje z Facebook Pixel je zpracovávána na základě oprávněných zájmů – čl. 6 (1) (f) GDPR, s ohledem na Vlastní okruhy uživatelů na základě souhlasu podle článku 6 (1) (a) GDPR.

D. V případě realizace obchodního vztahu zpracováváme Vaše osobní údaje na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (v případě, že nám neposkytnete vaše osobní údaje, nemůžeme s Vámi smlouvu uzavřít).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

A. Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

B. Údaje nemají kvalitu osobních údajů, uvádíme pro větší transparentnost. V případě Google analytics (webová stránka, z níž návštěvník naši webovou stránku navštívil; IP adresa – je anonymizována, jak je popsáno níže; datum přístupu a doba přístupu; případný dotaz návštěvníka; kód odpovědi http; údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky).

C. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, pozice firmy, název firmy obsahující osobní jméno. Informace o datech zpracovávaných v rámci Facebook Insights naleznete zde a pro účely Vlastního okruhu uživatelů a vytváření Podobného publika naleznete zde. Facebook: O používání souborů cookie Facebookem najdete zde. Obecné informace o tom, jak a jaká data Facebook zpracovává, naleznete zde. Google Analytics jsou anonymizovány, jak je popsáno níže.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

A. Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu/kontaktního formuláře či jiných komunikačních kanálů, uložíme Vaše osobní údaje, dokud se neodhlásíte z naší databáze kontaktů.

B. Vaše osobní údaje (pokud bude v budoucnu aplikovatelné) uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.

C. Vaše osobní údaje (pokud bude v budoucnu aplikovatelné) uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu nebo v souhlase uvedenou dobu (která je 5letá).

D. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu smluvního vztahu a následně do doby uplynutí promlčecích lhůt k obhajobě nároků a splnění zákonných daňových a jiných povinnosti.

Facebook Pixel: Tato technologie umožňuje Facebooku identifikovat návštěvníky našich webových stránek jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam („Facebook reklamy“). V souladu s tím používáme Facebook Pixel k zobrazování facebookových reklam, které jsme umístili pouze takovým uživatelům Facebooku, kteří skutečně projevili zájem o naše webové stránky nebo kteří mají určité kvality (např. zájmy o určitá témata nebo produkty identifikované na základě navštívených webových stránek), které přenášíme na Facebook („Vlastní okruhy uživatelů“ a další „Podobné publikum“).

Prostřednictvím Facebook Pixelu bychom také rádi zajistili, aby naše Facebook reklamy odpovídaly Vašim potenciálním zájmům a neobtěžovaly Vás. Efektivitu Facebook reklam můžeme také sledovat pomocí Facebook Pixelu pro účely statistik a průzkumu trhu, protože po kliknutí na Facebook reklamu („Konverze“) můžeme zjistit, zda jste byli přesměrováni na naše webové stránky. Facebook Pixel se používá, když je naše web načten přímo z Facebooku a může do Vašeho zařízení ukládat takzvané „cookies“ soubory. Pokud se poté přihlásíte na Facebook nebo navštívíte Facebook, když jste tam přihlášeni, návštěva naší online nabídky bude přihlášena do Vašeho profilu.

Údaje shromážděné o Vás jsou pro nás anonymní, což znamená, že nám neumožňují identifikovat uživatele. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, takže je možné propojit s příslušným uživatelským profilem a Facebook je může použít pro svůj vlastní průzkum trhu a reklamní účely. Pokud bychom měli přenášet data na Facebook pro účely odsouhlasení, budou šifrovány místně v prohlížeči a poté odeslány na Facebook prostřednictvím zabezpečeného připojení https. To se provádí výhradně za účelem vytvoření srovnání s daty stejně zašifrovanými Facebookem. Jak se Facebook Pixel používá pro reklamní potřeby, naleznete zde. Více informací o zpracování dat Facebookem naleznete zde.

Na základě Vlastního okruhu uživatelů můžeme na Facebooku vytvořit podobné okruhy uživatelů a inzerovat naše služby podobným cílovým skupinám, které nám nejsou známy. Facebook je jedinou osobou, který ví, kdo je Podobné publikum a je schopen je identifikovat. Proto pro Podobné publikum nejsme v pozici správce údaje.

Google Analytics: Informace generované souborem cookie o Vašem používání našich webových stránek (např. IP adresa, přístupy, navigační tok, doba trvání návštěvy, prohlížeč a použitá koncová zařízení, jazyk a země) budou společností Google přenášeny a ukládány na jejich serverech v USA.

Aktivací anonymizace IP na těchto webových stránkách („funkce _anonymizeIp()“) však bude vaše zjištěná IP adresa zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Smlouvy o Evropské hospodářské zóně. Ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena pouze na server společnosti Google v USA a bude zde zkrácena. Společnost Google tyto informace použije k analýze Vašeho užívání našich webových stránek, k sestavování zpráv o Vašich aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace případně předat také třetím stranám za předpokladu, že je to nařízeno zákonem nebo v rozsahu, v jakém tyto údaje zpracovávají třetí strany z důvodu společnosti Google.

Prostřednictvím plug-inů prohlížeče můžete společnosti Google zabránit v zaznamenávání údajů týkajících se Vašeho používání, které jsou generovány soubory cookie. K tomu můžete použít následující modul plug-in prohlížeče. Pokud používáte internet s mobilním koncovým zařízením, můžete zabránit nahrávání souborů cookie – podobně jako na stolním zařízení – kliknutím na tlačítko níže pro deaktivaci služby Google Analytics.

Marketingová platforma Google: Pro účely marketingových služeb Google jsou Vaše údaje pseudonymizovány. Společnost Google neukládá a nezpracovává například Vaše jména a e-mailové adresy, ale uchyluje se ke zpracování údajů v souvislosti se soubory cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. To znamená, že z pohledu společnosti Google nejsou reklamy spravovány a zobrazovány pro konkrétně identifikovatelnou osobu, ale pro držitele souboru cookie, bez ohledu na to, kdo je držitelem souboru cookie. To neplatí, pokud jste společnosti Google udělili výslovný souhlas se zpracováním údajů bez pseudonymizace. Vaše údaje shromážděné službami Google Marketing Services jsou přenášeny společnosti Google a ukládány na serverech Google v USA.

„Google Tag Manager“ můžeme použít k začlenění a správě analytických a marketingových služeb Google na našich webových stránkách.

Více informací o používání údajů pro marketingové účely společností Google naleznete na souhrnné stránce, zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde. Pokud chcete vznést námitku proti zájmově orientované reklamě ze strany Google Marketing Services, můžete použít možnosti odhlášení poskytované společností Google zde.

S kým Vaše osobní údaje sdílíme?

Příjemcem Vašich osobních údajů je ten, komu Vaše osobní údaje z určitého důvodu dále poskytujeme, aby pro nás vykonával část našich činností (tzn. jde o outsourcing). V rámci naší činnosti využíváme následující kategorie příjemců Vašich osobních údajů:

Facebook Ireland Limited

 • Poskytovatel sociální sítě Facebook (sociální síť umožňující především sdílení fotografií, textů, videí a komunikaci prostřednictvím služby Messenger), podmínky užívání zde: https://www.facebook.com/terms.php
 • Poskytovatel služby Messenger (nástroj umožňující online komunikaci mezi dvěma či více subjekty najednou), podmínky užívání zde: https://www.facebook.com/terms.php.
 • Poskytovatel sociální sítě Instagram (sociální síť umožňující především sdílení fotografií, videí a komunikaci prostřednictvím zpráv), podmínky užívání zde: https://help.instagram.com/581066165581870.

Google LLC

 • Poskytovatel webového nástroje Google Analytics pro získávání statistických dat (webová analytika, statistiky – tato data jsou anonymní), podmínky užívání jsou uvedeny zde: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/. Google LLC je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. a služby Google ads provozované společností Google. Ty nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše služby nebo produkty produkty ve vyhledávání společnosti Seznam.cz a společnosti Google.

CRM software, komunikační software a software pro řízení projektů (vedení evidence pacientů, potenciálních zájemců), které mohou obsahovat nestrukturované osobní údaje za účelem splnění výše uvedených účelů.

Současně můžeme být povinni Vaše osobní údaje poskytnout orgánům státní správy, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení (policii a státnímu zastupitelství), pouze však v nezbytném a zákonem stanoveném rozsahu.

Od koho osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme od Vás, přičemž „Vámi“ myslíme:

A. Tazatelé a potenciální klienti, klienti.

B. Návštěvníci našich webových stránek.

C. Návštěvníci našich webových stránek nebo našich sociálních sítí.

D. Potenciální obchodní partneři nebo klienti a smluvní obchodní partneři a klienti.

Používáme automatizované individuální rozhodování?

Ne, automatické individuální rozhodování nepoužíváme.

Předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje se zpracovávají na území České republiky a dalších států Evropské unie. Vaše osobní údaje lze zpracovávat v zemi mimo Evropskou unii, pokud byla tato třetí země uznána Evropskou komisí za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů (např. závazná pravidla firemních zásad nebo standardní doložky EU o ochraně osobních údajů).

Další informace:

Osobní údaje mohou v opodstatněných případech podléhat užití (zpracování) pro účely řešení právních záležitostí, včetně splnění povinností ve vztahu k orgánu státní správy nebo monitoringu kvůli případné právní ochraně. Osobní údaje lze rovněž archivovat v určitém veřejném zájmu, i pro vědecký, historický nebo statistický výzkum.

Jaká jsou Vaše práva?

Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte prosím na vědomí, že přesné podmínky výkonu těchto práv jsou podrobně upraveny v kapitole III. GDPR, s tím, že za určitých okolností nelze vykonávat veškerá práva. Máte následující práva:

 • Přístup k osobním údajům, která o Vás zpracováváme.
 • Oprava nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů.
 • Omezení, tj. zablokování Vašich osobních údajů.
 • Výmaz osobních údajů v případě nepřítomnosti účelu nebo neoprávněného zpracování údajů.
 • Podání námitky ke zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není opodstatněné.
 • Být vyloučen z automatizovaného rozhodování.
 • Uvedení osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě pro jiného správce.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Jakým způsobem můžete Vaše práva vykonávat?

Elektronicky: altec@altec-chotebor.cz

Písemně na adrese: ALTEC spol. s r.o., Sokolohradská 1745, Chotěboř, 583 01

Naší maximální snahou je ochrana Vašeho soukromí, a proto Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a veškerými dalšími příslušnými právními předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým s Vašimi osobními údaji nakládáme, můžete podat stížnost u dozorového úřadu ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Na svůj místní dozorový úřad se můžete obrátit na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Plánujete investici do strojů a zařízení?

Sjednejte si schůzku a projednejme detaily vašeho projektu.

ALTEC Chotěboř

ALTEC spol. s r.o.
Sokolohradská 1745
583 01  Chotěboř
Česká republika

GPS:    N 49.708551
             E 15.699240

E-mail:      altec@altec-chotebor.cz

IČ:               62027174
DIČ:            CZ62027174

© 1994 - 2024   |   ALTEC spol. s r.o.

Nahoru / Up